Bezpečnost práce / Požární ochrana

Zabývám se poskytováním služeb v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Mým hlavním cílem je zajistit smluvním partnerům odbornou podporu při řešení problematiky v oboru. Za klíčové považuji vytvořit pro zákazníka fungující systém, který zajistí bezpečné pracovní prostředí a zlepší firemní kulturu na pracovištích. Aby koncepce bezpečnosti práce a požární ochrany mohla fungovat, je důležité tyto principy vštípit zaměstnancům jako nedílnou součást jejich pracovních povinností. V portfoliu mých služeb je komplexní řešení problematiky BOZP a PO, včetně zajišťování odborných školení a provádění revizí v oboru. Rozsah poskytovaných služeb naleznete v záložce "NABÍDKA SLUŽEB", pro vytvoření konkrétní nabídky mě prosím kontaktujte.

Na své činnosti mám zřízenou pojistku proti škodám způsobeným obchodním partnerům do výše 2.500.000 Kč u společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Spolupracující firmy

           

          

Odkazy 

           

    

 http://www.pozary.cz/    

Webnode

Pavel Svoboda

+420 736 500 079 svoboda-bozppo@email.cz IČO: 69465347

Bankovní spojení
mBank
Číslo účtu.: 670100-2212738807/6210

Na Vinohradech 117
267 01 Králův Dvůr - Křižatky