Bezpečnost práce / Požární ochrana

Zabývám se poskytováním služeb v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Mým hlavním cílem je zajistit smluvním partnerům odbornou podporu při řešení problematiky v oboru. Za klíčové považuji vytvořit pro zákazníka fungující systém, který zajistí bezpečné pracovní prostředí a zlepší firemní kulturu na pracovištích. Aby koncepce bezpečnosti práce a požární ochrany mohla fungovat, je důležité tyto principy vštípit zaměstnancům jako nedílnou součást jejich pracovních povinností. V portfoliu mých služeb je komplexní řešení problematiky BOZP a PO, včetně zajišťování odborných školení a provádění revizí v oboru. Rozsah poskytovaných služeb naleznete v záložce "NABÍDKA SLUŽEB", pro vytvoření konkrétní nabídky mě prosím kontaktujte.

Na své činnosti mám zřízenou pojistku proti škodám způsobeným obchodním partnerům do výše 2.500.000 Kč u společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Spolupracující firmy

                

             

Odkazy 

           

    

 https://www.pozary.cz/