Technický audit stavu PO

Pro zákazníky nabízím provedení technického auditu stavu požární ochrany, který je zaměřen na odhalení technických nedostatků a rizik spojených s provozem budovy. Technický audit stavu požární ochrany -Technical Due Diligence (TDD) je vyžadován nejčastěji před koncem záruční doby technologií/ celé stavby nebo také před koupí nemovitosti, kdy slouží jako ochrana kupujícího. Výstupem technického auditu je souhrnná zpráva s fotodokumentací a sepsanými nedostatky.

 

Spolupracující firmy

                

             

Odkazy 

           

    

 https://www.pozary.cz/