Požární ochrana

Zpracování základní dokumentace PO v rozsahu

 • Začlenění do kategorie požárního nebezpečí (vyhodnocení požárních rizik - začlenění provozované činnosti do jedné ze tří kategorií)
 • Posouzení požárního nebezpečí (posouzení rizik u činností s vysokým požárním nebezpečím)
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (stanovení základních povinností v PO)
 • Požární řády (určení zákazů a příkazů na pracovištích s požárním nebezpečím)
 • Požární poplachové směrnice (způsob vyhlášení požárního poplachu)
 • Požární evakuační plán - textová a grafická část (stanovení postupů a určení únikových cest při evakuaci osob)
 • Dokumentace zdolávání požáru - textová a grafická část (zpracování zásahových karet pro zdolávání požáru pro hasičský záchranný sbor)
 • Řád ohlašovny požáru (postup při ohlášení požáru)
 • Požární kniha (slouží k zapisování všech důležitých informací týkajících se požární ochrany)

Kontrolní a poradenská činnost

 • Stanovení požárně nebezpečných pracovišť
 • Preventivní požární prohlídky provozů a pracovišť
 • Jednání s orgány státní správy
 • Smluvní řešení problematiky PO

Spolupracující firmy

                

             

Odkazy 

           

    

 https://www.pozary.cz/