Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zpracování základní dokumentace BOZP v rozsahu:

 • Identifikace a hodnocení rizik (zhodnocení rizik, které mohou být příčinou vzniku úrazu nebo havarijní situace / stanovení preventivních opatření k odstranění nebo minimalizace rizika) 
 • Kategorizace prací (vyhodnocení hygienických faktorů působících na zaměstnance, zajištění autorizovaných měření a zpracování návrhu zařazení do kategorie práce. Jednání s hygienickou stanicí při podávání návrhu kategorizace prací)
 • Dokumentace k pracovním úrazům (zavedení systému evidence a zasílání pracovních úrazů)
 • Směrnice na poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (vytvoření návrhu poskytovaní osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance podle profesí)
 • Řád skladu (zpracování řádu skladu - stanovení podmínek provozování skladů, vyčlenění skladovacích míst, stanovení odpovědností, pravidla pohybu skladovacích prostředků)
 • Dopravní řád (zpracování dopravního řádu - stanovení podmínek provozování dopravy v areálu společnosti, stanovení odpovědností za provozování dopravy, pravidla pohybu dopravních prostředků)
 • Provozně bezpečnostní předpisy pracovišť (zpracování provozně bezpečnostních předpisů pro konkrétní pracoviště, např. řád zásobníků, nabíjecí stanice, práce na žebřících, práce ve výškách a mnoho dalších...)

Kontrolní a poradenská činnost

 • Prohlídky provozů a pracovišť
 • Stanovení rizikových pracovišť
 • Prověrky bezpečnosti práce
 • Jednání s orgány státní správy
 • Smluvní řešení problematiky BOZP

Spolupracující firmy

                

             

Odkazy 

           

    

 https://www.pozary.cz/