Kontroly a revize

Provádění kontrol a revizí v rozsahu:

  • Kontrola regálových systémů (vytvoření evidence regálů, stanovení termínů kontrol, vlastní provedení kontroly)
  • Kontrola žebříků (vytvoření evidence, stanovení termínů kontrol, vlastní provedení kontroly)
  • Kontrola manipulačních prostředků (vytvoření evidence, stanovení termínů kontrol, vlastní provedení kontroly)
  • Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů (požárních dveří) (vytvoření evidence, vlastní provedení kontroly, vystavení revizní zprávy)
  • Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek (vytvoření evidence, vlastní provedení kontroly, vystavení revizní zprávy)
  • Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení (vytvoření evidence, vlastní provedení kontroly, vystavení revizní zprávy)

Spolupracující firmy

                

             

Odkazy 

           

    

 https://www.pozary.cz/