Školení

Provádění školení BOZP, PO v rozsahu:

  • Školení vedoucích zaměstnanců z BOZP (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení vedoucích zaměstnanců, vystavení osvědčení)
  • Školení zaměstnanců z BOZP (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení zaměstnanců)
  • Školení vedoucích zaměstnanců z PO (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení vedoucích zaměstnanců, vystavení osvědčení)
  • Školení zaměstnanců z PO (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení zaměstnanců)
  • Odborná příprava preventivní požární hlídky (zpracování osnovy školení, vlastní provedení odborné přípravy, vystavení osvědčení)
  • Odborná příprava preventistů (zpracování osnovy školení, vlastní provedení odborné přípravy, vystavení osvědčení)

Provádění odborných školení v rozsahu:

  • Školení řidičů referentů (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení řidičů referentů, vystavení osvědčení)
  • Školení řidičů manipulačních a vyskokozdvižných vozíků (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení, vystavení osvědčení)
  • Školení obsluh motorových pil (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení, vystavení osvědčení)
  • Školení práce ve výškách (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení, vystavení osvědčení)

Spolupracující firmy

                

             

Odkazy 

           

    

 https://www.pozary.cz/